Zi de formare pentru lectorii și cântăreții bisericești la Onești


Parohia noastră a fost sâmbătă, 6 octombrie 2018, gazda întâlnirii zonale pentru lectorii şi animatorii cântului liturgic din zona Decanatului de Trotuș. A fost una dintre cele nouă întâlniri propuse în acest an de către Oficiul pentru Liturgie şi Pastoraţia Sacramentelor, Oficiul pentru Pastoraţia Biblică şi Oficiul pentru Muzica Sacră, din cadrul Episcopiei de Iași.

Ziua a început cu salutul părintelui paroh, Gheorghe Cojocaru, gazda întâlnirii, și cu prezentarea părinților formatori.

Activitățile dedicate acestei zile s-au desfășurat atât în biserica parohială cât și în Casa Tineretului din cadrul complexului Grădiniței „Sf. Paul” din localitate și au reunit peste 60 de persoane interesate să contribuie la înfrumusețarea Sfintei Liturghii.

Programul a cuprins activități foarte interesante și antrenante, participanții find organizați în două grupuri distincte: lectorii, pe de o parte, și cântăreții bisericești, în alt grup.

Lectorii au putut asculta prezentări foarte bogate pe teme precum: Rodnicia Cuvântului lui Dumnezeu (pr. Eduard Patrașcu) și Pregătirea proclamării lecturilor biblice (pr. Daniel Iacobuț).

Animatorii cântului liturgic s-au bucurat de expuneri precum: Cântările Sfintei Liturghii (pr. Eduard Soare) și Slujitorii cântului liturgic (pr. Ciprian Antălucă).

Subiectele dezbătute la această întâlnire de formare au adus un veritabil plus spiritual și formator pentru animatorii liturgici din zona Decanatului de Trotuș. Părinții profesori au insistat pe necesitatea formării unui lector ca urmare a importanţei slujirii acestuia în folosul lui Dumnezeu şi a cuvântului său, dar şi al comunităţii.

Animatorii liturgici au fost îndemnați la a conștientiza cât de importantă este misiunea lor și, tocmai de aceea, trebuie să se pregătească temeinic pentru Sfânta Liturghie iar o mare atenție trebuie să o dea pregătirii spirituale.

Cursurile au oferit ocazia de aprofundare a Sfintei Scripturi, mergând pe ideea că nimeni nu poate să facă cunoscut cuvântul Domnului dacă nu deţine o imagine clară a structurii textului şi o înţelegere corectă a Sfintei Scripturi. De aceea, o inimă deschisă, plină de iubire şi de umilinţă faţă de Domnul care ne vorbeşte împiedică o lectură superficială, grăbită, rece şi amorfă.

Pauza de prânz a fost un bun prilej de întâlnire și socializare cu membrii parohiilor din Decanatul de Trotuș.

După prânz, ambele grupuri au avut ocazia să aprofundeze noțiunile însușite prin participarea la alte discuții, schimburi de experiență și aplicații practice

În final, părintele paroh Gheorghe Cojocaru a mulţumit participanților pentru prezență, felicitându-i pe părinţii profesori şi pe toţi credincioşii veniţi din parohiile Decanatului de Trotuș, care poate au făcut sacrificii pentru a participa la această zi de formare.

Ziua de formare s-a încheiat cu o rugăciune în biserica parohială, în jurul orei 15.30. Majoritatea participanţilor şi-au manifestat dorinţa de a participa la cat mai multe astfel de întâlniri pentru a aprofunda rodnicia cuvântului lui Dumnezeu.

Mai multe imagini puteți găsi în albumul foto dedicat DAȚI CLICK.

[quotcoll orderby="random" limit=1]