Precizări importante legate de Săptămâna Sfântă și sărbătoarea Învierii Domnului


(preluare de pe ercis.ro)

În contextul restricţiilor stabilite de autorităţile civile, din cauza răspândirii noului coronavirus, PS Iosif Păuleţ a transmis tuturor preoţilor din Dieceza de Iaşi o scrisoare circulară, sâmbătă, 28 martie 2020, cu precizări referitoare la celebrările din Săptămâna Sfântă.

Sfinţiile Voastre,

Exemplul Sfântului Părinte papa Francisc ne inspiră pe toţi să trăim acest timp de încercare ca slujitori ai lui Dumnezeu şi ai poporului său sfânt. Celebrând zilnic sfânta Liturghie în capela casei „Sfânta Marta”, invitând toţi creştinii să se roage împreună „Tatăl nostru” în ziua de 25 martie şi, mai ales, oferind lumii întregi mângâierea Cuvântului lui Dumnezeu şi a binecuvântării „Urbi et Orbi” în ziua de 27 martie, urmaşul sfântului Petru ne îndrumă să fim şi noi, din punct de vedere spiritual, în prima linie a luptei pe care omenirea o are de dus în aceste zile. Suntem chemaţi în aceste clipe să îl imităm pe Moise, care se ruga neîncetat pe munte, în vreme ce poporul ducea lupta sa pentru supravieţuire (cf. Ex 17,11-12). Vă mulţumesc pentru că deja faceţi acest lucru oferind zilnic sfânta Liturghie, Liturgia Orelor, adoraţia euharistică, rozariul şi celelalte fapte de pocăinţă. Vă mulţumesc pentru că încercaţi să menţineţi vie legătura cu credincioşii comunităţilor voastre prin folosirea înţeleaptă a noilor mijloace de comunicare. Vă mulţumesc şi pentru că îi ajutaţi pe oameni să fie responsabili şi solidari unii faţă de alţii, ajutându-i să respecte normele autorităţilor civile cu privire la evitarea răspândirii noului coronavirus.

Timpul liturgic al Postului Mare se apropie de scopul său: Săptămâna Sfântă şi Triduumul Pascal. Din păcate, nu vom putea anul acesta să celebrăm marele mister al Paştelui având prezenţa fizică a credincioşilor noştri în biserici. Avem încredere că suferinţa imposibilităţii reunirii credincioşilor în aceste zile sfinte va dobândi sens răscumpărător şi lumină prin unirea cu pătimirea, moartea şi învierea Domnului Isus Cristos. Chiar şi în aceste condiţii, vom căuta să celebrăm Săptămâna Sfântă cu evlavie şi rodnicie, convinşi fiind că „ori de câte ori se celebrează pe altar jertfa crucii, în care Cristos, Paştele nostru, a fost jertfit, se împlineşte opera răscumpărării noastre” (LG 3). În acest sens, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a emis un decret, care oferă Bisericilor particulare indicaţii şi recomandări cu privire la „Celebrarea Săptămânii Sfinte în timp de COVID-19”. Plecând de la acest document, ţinând cont şi de situaţia concretă a vieţii pastorale şi liturgice din dieceza noastră, alături de indicaţiile transmise şi prin scrisorile circulare anterioare, în Dieceza de Iaşi se vor respecta şi următoarele precizări de ordin liturgic:

1. Sfânta Liturghie continuă să se celebreze în biserici fără participarea poporului. Pentru o desfăşurare normală a celebrării în aceste condiţii speciale, parohul poate să aleagă două persoane care să exercite slujirea liturgică a dascălului şi a lectorului. Se recomandă ca aceste două persoane să fie mereu aceleaşi, să nu facă parte din categoria persoanelor deosebit de vulnerabile la transmiterea virusului şi să respecte regulile de igienă deja precizate anterior.

2. Vizita pastorală obişnuită la bătrâni şi bolnavi cu ocazia primei vineri din lună sau a sărbătorilor pascale se suspendă pe perioada restricţiilor impuse de autorităţi din cauza răspândirii noului coronavirus. Cu toate acestea, se recomandă preoţilor să ofere sprijin spiritual acestor credincioşi prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare. Această formă de îngrijire pastorală trebuie să îi cuprindă şi pe acei credincioşi care, din cauza izolării, trăiesc momente dificile de singurătate sau deprimare. Sacramentul Maslului să se administreze în continuare persoanelor care se află într-o stare gravă de boală. Se recomandă ca bumbacul cu uleiul sfânt care este folosit la ungerea bolnavilor să fie ars după celebrare, iar impunerea mâinilor să se facă fără contact fizic. De asemenea, sfânta Împărtăşanie ca Viatic să se distribuie în continuare credincioşilor care sunt în pericol de moarte. Pentru ambele celebrări să se respecte normele speciale de igienă de către toţi cei care intră în contact cu persoane bolnave (dezinfecţia mâinilor, acoperitori pantofi de unică folosinţă, mască şi mănuşi).

3. Celebrarea înmormântărilor se va face doar în cimitir şi fără sfânta Liturghie, care va fi celebrată într-un alt moment în biserică. Se recomandă folosirea celei de-a doua forme de înmormântare din Ritualul Înmormântării (pag. 63), optând pentru o singură lectură biblică şi adaptând structura ritului, astfel încât să nu se prelungească acţiunea liturgică. Conform normelor în vigoare venite din partea autorităţilor, la aceste celebrări pot participa maxim 8 persoane.

4. În Duminica Floriilor comemorarea intrării Domnului în Ierusalim să se celebreze în interiorul edificiului sacru; în catedrală să se folosească a doua formă prevăzută de Liturghierul Roman, iar în bisericile parohiale şi în celelalte locuri, forma a treia.

5. În timpul Săptămânii Sfinte, înainte de începerea Triduumului Pascal, se recomandă parohiilor care transmit propriile celebrări prin radio sau internet o celebrare penitenţială, după modelul oferit de Anexa II din Ritualul Penitenţei (pag. 271). Acestea sunt celebrări ale Cuvântului lui Dumnezeu care trezesc spiritul de pocăinţă, dar care nu pot fi confundate cu sacramentul Reconcilierii. În aşteptarea ridicării restricţiilor impuse de autorităţi, atunci când vom avea din nou posibilitatea concretă de a asculta spovezile credincioşilor, aceste celebrări penitenţiale vor putea ajuta la realizarea acelui act de căinţă desăvârşită necesar pentru a obţine reconcilierea cu Dumnezeu (cf. Catehismul Bisericii Catolice 1451-1452). O astfel de celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu se va desfăşura în catedrala din Iaşi miercuri, 8 aprilie, începând cu ora 17.00.

6. Liturghia crismală, celebrată în mod obişnuit în Joia Sfântă de episcopul diecezan, cu participarea clerului, anul acesta va fi reprogramată la o dată care se va comunica ulterior, după depăşirea situaţiei create de răspândirea noului coronavirus.

7. În Joia Sfântă Liturghia Cinei Domnului să se celebreze omiţând spălarea picioarelor şi procesiunea cu Preasfântul Sacrament, care va fi păstrat în tabernacol.

8. În Vinerea Sfântă celebrarea Pătimirii Domnului se va desfăşura în aşa fel încât adorarea sfintei cruci prin sărutare să fie făcută doar de celebrantul principal. Ceilalţi participanţi la celebrare să adore sfânta cruce prin îngenunchere sau plecăciune profundă. Celebrarea Pătimirii Domnului poate fi precedată şi de devoţiunea Căii sfintei cruci, dacă este posibil în jurul orei 15.00. La rugăciunea universală din cadrul Celebrării Pătimirii, între a IX-a şi a X-a intenţie din Liturghierul Roman, va fi introdusă următoarea intenţie de rugăciune:

Să ne rugăm şi pentru toţi oamenii care s-au îmbolnăvit în aceste vremuri de grea încercare; pentru toţi cei care trăiesc momente de nelinişte şi îngrijorare pentru sine şi ceilalţi; pentru toţi medicii şi lucrătorii sanitari ce se îngrijesc de bolnavi; pentru toţi cei care iau decizii şi se angajează pentru binele societăţii; precum şi pentru toţi cei care au murit din cauza pandemiei noului coronavirus.

(rugăciunea în tăcere)

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, scăparea şi tăria noastră: tu ţi-ai arătat în multe feluri puterea ajutându-ne în nevoile noastre; ocroteşte-i pe toţi oamenii afectaţi de criza actuală şi întăreşte-ne credinţa în Providenţa ta plină de iubire; primeşte-i pe cei răposaţi în împărăţia ta ca să se poată bucura de vederea feţei tale! Prin Cristos, Domnul nostru. Amin„.

9. Vigilia Pascală a Învierii Domnului se celebrează numai în catedrală şi în bisericile parohiale. Ţinând cont de posibilităţile reale din fiecare biserică parohială, Ceremonia Luminii se va păstra în întregime sau se vor omite binecuvântarea focului şi procesiunea cu lumânarea pascală. În schimb, de la Liturgia Baptismală se va păstra doar reînnoirea făgăduinţelor de la Botez.

10. În cazul mănăstirilor, seminariilor şi comunităţilor călugăreşti, acolo unde este posibil, preoţii să celebreze riturile din Săptămâna Sfântă fără participarea poporului.

11. În cazul mănăstirilor şi comunităţilor călugăreşti care au primit aprobarea de a păstra Preasfântul Sacrament în tabernacol în propria capelă şi care sunt lipsite de un preot pentru celebrarea sfintei Liturghii, pentru această perioadă se acordă superiorilor comunităţilor facultatea de a distribui sfânta Împărtăşanie, ca administratori extraordinari, membrilor respectivei comunităţi. Pentru acest moment se vor respecta întru totul normele din „Sfânta Împărtăşanie şi cultul misterului euharistic în afara sfintei Liturghii”.

12. Credincioşii să fie anunţaţi despre ora de începere a celebrărilor în aşa fel încât să se poată uni în rugăciune în locuinţele proprii. Acest lucru va putea fi realizat şi prin trasul clopotelor în momentele deja stabilite de tradiţia fiecărei comunităţi. De asemenea, ei vor fi sfătuiţi să urmărească celebrările transmise prin diferitele mijloace de comunicare, să facă împărtăşania spirituală şi să privilegieze momentele de rugăciune comună în propria familie.

Să primim cu toţii în aceste vremuri dificile, marcate de restrângerea activităţilor noastre, învăţătura şi exemplul sfântului apostol Paul care scria filipenilor: „M-am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare aş fi. Ştiu … şi să am din prisos, şi să duc lipsă. Toate le pot în cel care mă întăreşte” (Fil 4,11-13).

Iaşi, 28 martie 2020

Uniţi în rugăciune,

PS Iosif Păuleţ
episcop de Iaşi

[quotcoll orderby="random" limit=1]