Decanatul de Trotuș

Dieceza de Iaşi corespunde ca întindere regiunii istorice Moldova şi acoperă 8 judeţe ale ţării. În Moldova sunt puţin peste 250.000 de catolici ceea ce reprezintă circa 1% din populaţia României.
Dieceza de Iaşi este din anul 2003 împărţită în zece decanate: Bacău, Bucovina, Iaşi, Moineşti, Piatra, Roman, Valea Siretului, Traian, Trotuş, Vrancea.

Fiecare decanat în parte ocupă un spaţiu bine determinat dar care nu corespunde neapărat cu limitele unui judeţ. În judeţul Bacău, de exemplu, sunt cuprinse cu totul sau parţial cinci decanate: Bacău (cu sediul în Bacău), Traian (cu sediul la Galbeni), Trotuş (cu sediul la Oneşti), Moineşti (cu sediul la Pustiana, cuprinde localităţi situate şi în judeţul Neamţ), Vrancea (cu sediul la Focşani, cuprinde şi localităţi situate în judeţul Bacău).

Fiecare decanat în cuprinde circa 10 parohii. Decanatul de Trotuş este ca întindere şi număr de credincioşi unul din cele mai mici decanate din Dieceza de Iaşi, însă este unul dintre cele mai vechi. Din istoria catolicilor din Moldova citim că, alături de alte trei decanate, Decanatul de Trotuş exista încă din secolul al XIX-lea.  Sediul Decanatului de Trotuş a fost de-a lungul anilor şi la Pustiana, Oituz sau Târgu-Trotuş.

Decanatul de Trotuş cuprinde parohiile: Berzunţi, Nicoreşti, Oituz, Oneşti „Ss. Petru şi Paul”, Oneşti „Sf. Tereza”, Pîrgăreşti, Pralea, Satu-Nou, Stufu, Ştefan cel Mare, Târgu Ocna, Târgu Trotuş, Tuta, în total 13 parohii dar şi Sanctuarul Diecezan „Fericitul Ieremia” (parte a parohiei „SS. Petru şi Paul” Oneşti). În componenţa decanatului intră parohiile cu toate filialele – comunităţile catolice fără un paroh propriu (27 la număr, cu sau fără biserici).

Cea mai veche parohie din decanat este parohia Târgu-Trotuş, secolul al XIV-lea iar cea mai nouă este Ferăstrău „Sf. Tereza” (2016). Cea mai mare parohie catolică din zonă este Oituz (circa 3700 de credincioși), Onești 1 (circa 2800), Tuta (circa 2200) şi Oneşti – „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” (peste 1700). Cea mai mică parohie din zonă este Ştefan cel Mare (în centrul parohial are doar 320 de credincioşi iar cu tot cu filiale se apropie de 500).

Cea mai veche biserică este tot cea din Târgu-Trotuş iar cea mai nouă biserică finisată este cea din Nicoreşti.
În total, în Decanatul de Trotuş sunt circa 25.000 de catolici, într-o populaţie majoritar ortodoxă de circa 100.000.